NO. OF PLANTS
TOTAL TREES
738087
FORESTS/ਜੰਗਲ
192837
ROAD_SIDE/ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
123526
Village/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ
185688
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ/ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ
307
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ
5555
ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ
3423
ਨਾਗੇ ਭਰੇ
54504
ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬੂਟੇ
118477
ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੂਟੇ
53770
NO. OF LOCATIONS
FORESTS/ਜੰਗਲ
296
ROAD_SIDE/ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
91
Village/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ
72
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ/ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ
5
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ
52
ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ
29
ਨਾਗੇ ਭਰੇ
27
ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬੂਟੇ
13
ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੂਟੇ
50
DETAIL OF TREE PLANTED
Sr. No.PLANT NAMENO. OF TREES
1ਬੋਹੜ 4052
2ਪਿੱਪਲ 6422
3ਨਿੰਮ 45318
4ਹਰੜ 1470
5ਬਹੇੜਾ 2587
6ਆਂਵਲਾ 1408
7ਅੰਬ 21836
8ਜਾਮੁਨ 51542
9ਅਮਰੂਦ 25237
10ਆੜੂ 4009
11ਲਸੂਹੜਾ 2212
12ਬੇਰੀ 3353
13ਬਿੱਲ ਪੱਤਰ 1367
14ਅਨਾਰ 2144
15ਢੇਊ 999
16ਸ਼ਹਿਤੂਤ 8095
17ਜੰਡ 397
18ਟਾਹਲੀ 16946
19ਕਿੱਕਰ 1954
20ਗੁਲੜ 1691
21ਅਰਜਨ 26153
22ਧਰੇਕ 16658
23ਬਕਾਇਨ 6360
24ਸ਼ਰੀਹ 1579
25ਸੁਹੰਜਨਾ 69997
26ਕਚਨਾਰ 12112
27ਪੁਤਰਨਜੀਵਾ 7287
28ਕੜੀ ਪੱਤਾ 4053
29ਕਣਕ ਚੱਪਾ 2086
30ਝਿਰਮਲ 7423
31ਸੁਖਚੈਨ 22112
32ਸਾਗਬਾਨ 661
33ਢੱਕ 1455
34ਅਮਲਤਾਸ 6853
35ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ 514
36ਬਾਂਸ 2368
36ਸਾਉਣੀ 3547
37ਚਾਂਦਨੀ 14511
39ਮਰੁਆ 3007
40ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ 2019
41ਜੈਟਰੋਫਾ 7268
42ਹਬਿਸਕਸ 13805
43ਕਨੇਰ 5160
44ਪਿਲਖਣ 5668
45ਚਕਰੇਸੀਆ 27874
46ਤੁਣ 16321
47ਕੁਸਮ 476
48ਅੰਜ਼ੀਰ 434
49ਕਟਹਲ 1093
50ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 1223
51ਇਮਲੀ 335
52ਐਲਸਟੋਨੀਆ 10129
52ਤੂਤ 1757
53ਮਹਾਗਨੀ 34
55ਅਸ਼ੋਕਾ 4263
56ਫਾਈਕਸ 3174
57ਕੁਲੀਫਾਰਮ 0
58ਬੋਤਲ ਪਾਮ 136
59ਮੌਲਸਰੀ 7709
60ਅਮਲਤਾਸ 3253
61ਲੈਜਸਟੋਨੀਆ 1355
62ਟਿਕੋਮਾ 800
63ਤੁਲਸੀ 53
63ਬਿਲ 1
64