list of trees planted at
Location Detail /
Sr. No./ ਲੜੀ ਨੰ. 272
Location Name / ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਮਹੇਸਰੀ ਸੰਧੂਆਂ, ਪੱਤੀ ਓਗੂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ
Plantation Type 2
Kilometer Covered / ਕਿਲੋਮੀਟਰ 0
Area Covered in Marle
ਕੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ (ਮਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ)
640
Plantation Date ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 8/9/2023
Total Tree Planted ਕੁੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ 2500
Plant Species / ਰੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸਮno_of_tree / ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਸੰਭਾਲੂ 10
ਕਰੋਂਦਾ 10
ਜੰਗਲ ਜਲੇਬੀ 20
ਖੈਰ 5
ਐਰਾਥੀਨ (ਤੋਤਾ ਫੁੱਲ) 9
ਇਮਲੀ 5
ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 10
ਕਟਹਲ 5
ਕੁਸਮ 5
ਅੰਜ਼ੀਰ 5
ਤੁਣ 10
ਪਿਲਖਣ 10
ਹਬਿਸਕਸ 200
ਕਨੇਰ 30
ਜੈਟਰੋਫਾ 20
ਚਾਂਦਨੀ 200
ਮਰੁਆ 100
ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ 30
ਬਾਂਸ 10
ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ 2
ਸਾਉਣੀ 30
ਢੱਕ 20
ਅਮਲਤਾਸ 20
ਸੁਖਚੈਨ 150
ਝਿਰਮਲ 60
ਸਾਗਬਾਨ 5
ਕਣਕ ਚੱਪਾ 30
ਕੜੀ ਪੱਤਾ 20
ਪੁਤਰਨਜੀਵਾ 50
ਕਚਨਾਰ 50
ਸੁਹੰਜਨਾ 10
ਬਕਾਇਨ 60
ਸ਼ਰੀਹ 40
ਅਰਜਨ 180
ਧਰੇਕ 100
ਗੁਲੜ 50
ਟਾਹਲੀ 60
ਕਿੱਕਰ 5
ਸ਼ਹਿਤੂਤ 180
ਢੇਊ 5
ਅਨਾਰ 50
ਬਿੱਲ ਪੱਤਰ 10
ਬੇਰੀ 5
ਲਸੂਹੜਾ 20
ਆੜੂ 20
ਜਾਮੁਨ 300
ਅਮਰੂਦ 150
ਅੰਬ 50
ਬਹੇੜਾ 10
ਆਂਵਲਾ 10
ਨਿੰਮ 20
ਹਰੜ 10
ਬੋਹੜ 2
ਪਿੱਪਲ 2
 
Total Hit Count of the Page : 201